سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طیب پوررضا – مربی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
حامد اختری شیشوان – مربی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

چکیده:

دراین مقاله بهینه سازی چند هدفی مدل ارتعاشی دو درجه ازادی خودرو با در نظر گرفتن دو تابع هدف خوش سواری و فرمان پذیری مدنظر می باشد شتاب عمودی شاسی برای خوش سواری و جابجایی نسبی شاسی و تایرها برای فرمان پذیری در نظر گرفته می شوند بهینه سازی به ازای ورودی DOUBLE BUMP صورت می گیرد متغیرهای طراحی شامل سختی فنر و ضریب دمپر سیستم تعلیق می باشند که بصورت بهینه به منظور عملکرد بهینه خودرو از دید هر دو تابع هدف تعیین می شوند بهینه سازی چند هدفی ابتدا توسط الگوریتم اصلاح شده NSGAII انجام می گیرد و منحنی های پارتو آن ارایه می گردند سپس بهینه سازی توسط جعبه ابزار الگوریتم ژنتیک MATLAB صورت می پذیرد از انجایی که نرم افزار MATLAB توانایی حل مسائل بهینه سازی چند هدفی را به صورت مستقیم ندار بنابراین مساله بهینه سازی چند هدفی با اسفتاده از ترکیب وزنی توابع هدف به مساله تک هدفی تبدیل می شود سپس مساله بهینه سازی تک هدفی با استفاده از نرمافزار MATLAB حل می شود مشکل این روش زمان بر بودن آن است زیرا باید مساله بهینه سازی تک هدفی به ازای ضرایب وزنی مختلف حل شود