سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحیده فرشی رفیع – دانشگاه بناب – گروه مهندسی عمران
احمد فهمی آق گنبد – دانشگاه بناب – گروه مهندسی عمران

چکیده:

روش کاربردی و مرسوم در طراحی سدهای برقابی استفاده از مدل های شبیه سازی بر مبنای اعتماد پذیری است. در مقاله حاضر یک مدل بهینه سازی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه برای تعیین پارامترهای طراحی سدهای برقابی توسعه داده شده است. در این مدل با احتساب رقوم نرمال، رقوم حداقل، ظرفیت نصب و مقادیر هد و دبی طراحی به عنوان شاخصهای طراحی اقدام به بهینه سازی پارامترهای فوق گردیده است . در این راستا جهت توسعه مدل بهینه سازی، ابتدا یک مدل شبیه سازی عملکرد مخزن توسعه داده شده و سپس این مدل شبیه سازی در یک حلقه جستجوی کلونی مورچه پیوسته گنجانده شده است. سپس مدل مذکور با استفاده از اطلاعات سد برقابی بختیاری به عنوان مطالعه موردی تحلیل و مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه نتایج حاصل از مدل فوق با نتایج حاصل از مطالعات رایج شبیه سازی نشان می دهد که منافع خالص حاصل از طرح بیش از 15 % و میزان تولید انرژی مطمئن در حدود 3000 مگاوات ساعت و میزان تولید انرژی متوسط سالیانه در حدود 360 گیگاوات ساعت در سال برای طرح مورد نظر افزایش داشته است.