سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین نعمتی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
امیر قهرمانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
مهرزاد نصیریان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

چکیده:

دراین مقاله یک روش طراحی کنترل کننده PI به منظور بهینه سازی فرایندهای مرتبه اول باتاخیر زمانی ارائه شده است این روش براساس حذف اغتشاش بار و پاسخ مناسب به ورودی پایه گذاری شده است روش طراحی ارائه شده کاملا تحلیلی بوده بنابراین پیچیدگی روشهای عددی را شامل نمی شود به منظور بهینه سازی فرایند کنترل کننده PI با دو درجه آزادی طراحی شده است فرمول بندی کنترل کننده PI از طریق مینیمم کردن دو تابع هدف صورت گرفته است نتایج شبیه سازی کارایی روش پیشنهاد شده را در ارتباط با اهداف ناسازگار طراحی نشان میدهد.