سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید نگهداری – دانشگاه صنعتی سهند تبریز، گروه مکانیک
داود جلالی وحید – دانشگاه صنعتی سهند تبریز، گروه مکانیک

چکیده:

امروزه اهمیت صرفه جویی در مصرف سوخت برهیچ کس پوشیده نیست. با توجه به افزایش قیمت سوخت و همچنین مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست، در همه جا سعی بر استفاده کمتر و بهینه تر از انواع انرژی از جمله انرژی گاز می باشد. این مقاله بهبود برچسب انر ژی بخاری های گازی زمینی مورد استفاده در منازل را از E به D بررسی می کند. درآتشدان هر یک از بخاری ها جهت جلوگیری از خروج مستقیم هوای داغ حاصل از احتراق، موانعی در جلوی خروجی کار گذاشته شده تا با جلوگیری از خروج سریع هوای داغ، حتی الامکان مقدار بیشتری از گرمای تولیدی از طریق بدنه بخاری به داخل اتاق هدایت شود. به این ترتیب دمای هوای خروجی از دودکش کاهش یافته واتلاف حرارتی ما از طریق دودکش کاهش می یابد و این یعنی بهبود برچسب انرژی . در این مقاله با کمک نرم افزار فلوئنت مصرف سوخت بخاری گازی زمینی بهینه شده است. در انتها نیز با مقایسه نتایج نرم افزار مذکور با نتایج حاصل از آزمایش درستی روش استفاده شده درنرم افزار فوق تأیید می می شود.