سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ذبیحی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
مهرداد ستایش نظر – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
علی افشارمهر – کارخانه کاغذسازی پارس هفت تپه- خوزستان

چکیده:

در این مقاله بر روی کاهش هزینه تولید یک مگاژول انرژی در بویلر نودتنی کارخانه کاغذ سازی هفت تپه مطالعاتی انجام شده است. در ابتدا کلیه عوامل تاثیر گذار بر هزینه تولید بخار شامل هزینه آب، برق، گاز طبیعی، نگهداری و تعمیرات، هوا و هزینه پرسنلی مورد بررسی قرار گرفته و منهای هزینه سوخت مصرفی، کلیه هزینه ها برآورد شده است. برای سوخت مصرفی نیز با استفاده از روابط ترمودینامیکی، مقدار مصرف گاز طبیعی بدست آمده و در مرحله بعد با ترکیب روابط ترمودینامیکی با روابط اقتصادی یک رابطه ترمواکونومیکی حاصل شده، که با استفاده از آن رابطه در نرم افزار Lingo8 و لحاظ کردن مجموع هزینه حاصل از روابط قبلی، هزینه تولید انرژی در این بویلر به دست آمده است. سپس برای کاهش این هزینه تعدادی راهکار بهینه سازی مصرف سوخت و افزایش راندمان بویلر ارائه شده است و پیش بینی شده تا با اجرای این راهکارها و یا اجرای بخشی از آنها، راندمان بویلر ۴ تا ۵% افزایش یابد. در پایان با منظور کردن حداقل افزایش راندمان، هزینه جدید تولید انرژی در بویلر نود تنی محاسبه گردیده و کاهش سالیانه هزینه های آن در حالیکه بسیار بیشتر از هزینه های سرمایه گذاری شده است، ارائه شده است.