سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اشرف السادات قاسمی – دانشگاه پیام نور مرکز ساری گروه شیمی
مبین ملا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از روش تابعی چگالی الکترون DFT بر همکنش مولکول اکسیژن با سطح و دهانه نانولوله کربنی تک جداره ارمیچر مدل ۴و۴ را مورد بررسی قرار داده ایم. بررسی ساختار الکترونی و تعیین ممان دو قطبی و مقایسه انرژی جذب در سطح و دهانه نانولوله بیانگر بالاتر بودن قدرت جذب گاز اکسیژن در جذب فیزیکی در سطح نانولوله نسبت به جذب فیزیکی و شیمیایی در دهانه نانولوله می باشد که با استفاده از نرم افزار گوسین ۹۸ محاسبه شده است.