سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد افسری – استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
شاهین تحصیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

هدف از این پژوهش بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی بر روی فولاد ضد زنگ 316 می باشد. پارامترهای مؤثر ورودی فرآیند عبارت است از زمان روشنی پالس، زمان خاموشی پالس و شدت جریان که تأثیر آنها بر روی عوامل خروجی فرآیند از جمله نرخ برداشت مواد و صافی سطح بررسی گردیده است. هدف انجام گردیده است. نتایج آزمایشگاهی بدست آمده L بهینه کردن پارامترهای خروجی می باشد و برای این کار آزمایشات بر اساس روش تاگوچی و آرایه متعامد 27 برای صافی سطح و نرخ برداده برداری به کمک روش نسبت سیگنال به نویز و آنالیز واریانس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و نتیجه این است که برای هر یک ازعوامل خروجی، یک ترکیب بهینه از پارامترها را با در نظر گرفتن افزایش نرخ براده برداری و کاهش زبری سطح ارائه داده است. مدل بهینه سازی شده منجر به افزایش نرخ تولید، همزمان با کاهش زمان ماشینکاری شده است.