سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاوه درخشانی – مدیر عامل- کارشناسی ارشد
وحید لعل شهسوار – رئیس هیئت مدیره- دانشجوی دکترا، شرکت مهندسین مشاور فربنای ارومیه

چکیده:

امروزه هزینه های اجرای یک پروژه نه تنها از بعد ریالی بلکه از بعد زمانی نیز حائز اهمیت است چرا که تاخیر دربهره برداری از یک پروژه، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم باعث متضرر شدن بهره برداران می گردد. در اغلب ساختمانهای بتنی میان مرتبه و بلند مرتبه، استفاده از سیستم دیوار برشی برای کنترل تغییر مکان جانبی و باربری لرزه ای سازه امری است مرسوم. برخی طراحان در استفاده از این سیستم اکراه دارند چرا که از یک سو اقتصاد طرح و از سویی دیگر زمان اجرای پروژه از چالشهای اصلی به شمار می رود. در اینجا طراح ناگزیر به استفاده از سیستم قاب خمشی است تا البته فقط از تطویل اجرای پروژه بکاهند.یکی از راهکارهای عملی، استفاده از سیستم دوگانه بادبند فولادی و قاب خمشی بتنی می باشد که در اغلب آیین نامه های معتبر دنیا جای خود را به خوبی باز کرده است. این ترکیب سیستم در آیین نامه ۲۸۰۰ ایران تعریف نشده می باشد ولی پژوهشهای محققان داخلی حکایت از آن دارد که در ایران نیز می بایست استفاده از این سیستم فراگیر شود.در این مقاله یک پروژه واقعی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. یک مجتمع مسکونی با ۱۲ بلوک ۱۰ طبقه وزیربنای تقریبی ۴۸۰۰۰ مترمربع، دارای سیستم دوگانه دیوار برشی و قاب خمشی متوسط بتن آرمه مورد مطالعه قرار گرفته وسیستم باربر جانبی به بادبند هم محور فولادی + قاب خمشی متوسط بتن آرمه تغییر یافت. در این مطالعه به مهندسی ارزش، بهینه سازی هزینه و ایمنی در طرح لرزه ای و نیز مطالعه رفتار لرزه ای بین دو سیستم، پرداخته شده و در پایان مقایسه اقتصادی و زمانی بین دو طرح اولیه و پیشنهادی ارایه گردیده است. نتایج نشان می دهد رعایت جزئیات سخت گیرانه تری در% طرح جدید الزامی است ولی زمان اجرای طرح بطور قابل توجهی کاهش پیدا می کند. ضمنا هزینه ریالی اجرای اسکلت نیز ۵ تا ۱۰ % قابل کاهش است.