سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر حسین حیدری – کارشناس ارشد مهندسی دریا گرایش سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنی
مهدی محمد شریفی – کارشناس ارشد مهندسی دریا گرایش سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنی
علی رحیمی – کارشناس ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی شریف، مدیر بخش سازه گروه شناو

چکیده:

در این مقاله در حوزه آنالیز ساز های، از قابلیت بهینه سازی وزن ساز های به کمک روش المان محدود استفاده شده است تا بتوان از این مسئله برای سبک کردن وزن ساز های بدنه شناور استفاده کرد. بخش ساز های انتخاب شده، ورق تقویت شده در قسمت عرشه میانی یک شناور تندرو کاتاماران است و شدت مقدار نیروی وارد بر ورق، نیروی اسلمینگ در نظر گرفته شده است. همچنین برای بهینه سازی در حوزه المان محدود از ماژول بهینه سازی نرم افزار انسیس استفاده شده است. درنهایت در این مقاله می توان وزن ساز های حاصل از طراحی آیین نامه ای را با طراحی مستقیم مقایسه کرد و تأثیر تغییرات ابعاد ساز های الما نها را روی کاهش وزن دید.