سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

بخش ساختمان کشور مصرف کننده بیش از ۴۰ % کل مصرف انرژی در کشور بوده و حدود ۳۰ % از درآمد کشور به تامین انرژی مصرفی این بخش اختصاص داده شده است .لذا بررسی وضعیت مصرفی انرژی در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .از سوی دیگر ساختمانهای دولتی سهم قابل توجهی از این میزان مصرف را دارا بوده و با توجه به اینکه این نوع ساختمانها باید به عنوان یک الگو و نمونه در کشور مطرح گردند ، بهینه سازی مصرف انرژی درساختمانهای دولتی و بالاخص اداری در اولویت قرار دارند . از این رو ساختمان اداری شرکت برق منطقه ای خوزستان به عنوان یک نمونه از این ساختمانها در سال ۸۴ مورد ممیزی انرژی قرار گرفته تا ضمن بررسی وضعیت مصرف انرژی در این ساختمان ، فرصت ها و پتانسیلهای صرفه جویی انرژی برآورد و راهکارهای مناسب جهت دستیابی به صرفه جویی انرژی ارائه گردد در این مقاله به سه موضوع بررسی وضعیت مصرف انرژی ، شناسایی فرصتهای صرفه جویی و بهبود مصرف انرژی در ساختمان شرکت برق منطقه ای خوزستان می پردازیم .