سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد طلوع بالا خیابانی خیامی – شرکت برق خراسان – معاونت بهره برداری دفتر فنی انتقال – گروه کنترل و حفاظ
حیدرعلی شایانفر – دانشیار دانشگاه دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

معمولاً ۵ تا ۱۳ درصد توان الکتریکی در شبکه های توزیع به صورت حرارتی تلف می شود . علت این تلفات انرژی، بالا بودن جریان در هادی های فشار متوسط و ضعیف در مقایسه با خطوط انتقال فشار قوی است . روش های زیادی جهت کاهش تلفات شبکه توزیع وجود دارد . یکی از این روش ها، کاهش جریان شاخه های شبکه ت وزیع و جبران قدرت راکتیو بارهای مصرفی توسط نصب خازن های موازی در پست های توزیع است که بعد از نصب خازن ها، مقدار توان راکتیو و نهایتاً ولتاژهای شبکه توزیع توسط تغییرات تپ ترانسفورماتورها بهینه می شود . در این مقاله، با فرض جایابی و نصب جبران سازها، بهینه ساز ی بر روی پروفیل ولتاژ شبکه توزیع توسط تغییرات تپ ترانسفورماتورها و با استفاده از شبکه های عصبی LVQ و RBF مورد بررسی
قرار داده شده است . لازم به ذکر است که پیاده سازی آن نیز توسط نرم افزار Matlab صورت گرفته است .