سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد افسری – استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
شاهین تحصیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

هدف از این پژوهش بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی بر روی فولاد ضد زنگ 316 می باشد. پارامترهای مؤثر ورودی فرآیند عبارت است از: زمان روشنی پالس، زمان خاموشی پالس و شدت جریان که تأثیر آنها بر روی عوامل خروجی فرآیند از جمله نرخ برداشت مواد و صافی سطح بررسی گردیده است . انجام شده و سپس با استفاده L هدف بهینه کردن همزمان پارامترهای خروجی می باشد و برای این کار آزمایشات بر اساس طراحی روش تاگوچی و آرایه متعامد 27 از الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی چند هدفه پارامترهای خروجی انجام شده است. نتیجه بدست آمده یک مدل ریاضی چند جمله ای درجه دوم برای نرخ برداشت ماده و صافی سطح است که با انتخاب ترکیب مناسبی از متغیرها میتوان به صافی سطح بهتر و نرخ براده برداری بیشتری دست یافت و این مدل بهینه سازی شده منجر به افزایش نرخ تولید، همزمان با کاهش زمان ماشینکاری شده است.