سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان خراسانی نژآد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
هادی چوپان – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این تحقیق یک سیکل توربین گاز دارای بازیاب و خنک کن میانی همراه باتزریق بخار با استفاده از انالیز اگزرژی و اقتصادی بهینه شده است توابع هدف مورد بررسی توابع هزینه تعمیر و نگهداری اگزرژی تخریب شده در اجزای سیکل کار خالص خروجی و راندمان اگزرژی سیکل می باشد بهینه سازی در دو مرحله صورت گرفته است د رابتدا توابع هدف به طور جداگانه مورد بررسی قرارگرفته اند و مقادیر بهینه آنها تعیین گردیده و سپس با استفاده از بهینه سازی چند هدفی توابع هدف دو به دو بطور همزمان بهینه شده اند و منحنی پرتو فرانت برای انها بدست امد. این منحنی ها نشان دهنده بهترین نقاط طرای برای توابع هدف می باشد.