سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحیدرضا نفیسی – گروه مهندسی پزشکی، پژوهشکده برق و کامپیوتر، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
فرزانه جمعی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منوچهر اقبال – گروه مهندسی پزشکی پژوهشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

این مقاله حاصل قسمتی از بررسیهای انجام شده در قالب طرح پژوهشی تعیین مدل تاثیر تغییرات مقدار آبگیری و فلوی خون در دستگاه همودیالیز بر بیماران دیالیزیبا حمایت مالی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران می باشد. به منظور بهبود کیفیت فرآیند همودیالیز و کاهش عوارض آن بر بیمار، یک کنترلر فازی بر روی دستگاه همودیالیز تعبیه می شود تا با اخذ داده از بیمار و آنالیز آنها با توجه به شرایط فعلی بیمار تصمیم گیری جدیدی انجام شود و پارامترهای لازم تغییر یابند. کنترلری که برای این منظور پیشنهاد شده بود با شبیه سازی در محیط نرم افزاری ارائه شده بود و بررسیهای لازم برای پیاده سازی عملی آن صورت نگرفته بود. در این مقاله با دید ساخت به موضوع بهینه سازی کنترلر موجود، پرداخته شده است