سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهشاد نسبی – کرج دانشگاه تهران پردیس کشاورزی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
محمدرضا خانمحمدی خرمی – قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی ره دانشکده علوم پایه بخش شیمی
محسن لبافی مزرعه شاهی – کرج دانشگاه تهران پردیس کشاورزی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
امیر باقری گرمارودی – قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی ره دانشکده علوم پایه بخش شیمی

چکیده:

از نانوذره دی اکسید تیتانیم درحضور اشعه UV برای کاهش رنگ و کدورت شیره خرما استفاده گردید با استفاده از طرح اماری سطح پاسخ RSM تاثیر غلظتهای مختلف نانوذره دی اکسید تیتانیم ۱ ، ۲/۵ و ۴% وزنی / حجمی ، غلظتهای مختلف شیره خرما درجه بریکس ۱۰، ۲۰ و ۳۰ ، قدرتهای مختلف لامپ UV 15 و ۲۲/۵ و ۳۰ وات و زمانهای مختلف فرایند ۱۲ و ۳۰ و ۴۸ ساعت بر خصوصیات کیفی شیره خرما شامل رنگ، کدورت، خاکستر و قندهای احیا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد استفاده از شیره خرما با درجه بریکس ۱۰ ، غلظت فتوکاتالیست ۴% وزنی / حجمی ، قدرت لامپ UV 15وات و زمان فرایند ۴۸ ساعت دارای بهترین عملکرد بوده بطوریکه در این شرایط ۵۳% کاهش رنگ، ۷۲% کاهش کدورت و ۶۸ % کاهش خاکستر در شیره خرما مشاهده گردید.