سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سجاد رحیم زاده – کارشناس ارشد برق – قدرت سازمان آب و برق خوزستان معاونت تولید
اکبر ابراهیمی – استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم اجرایی برای حل مؤثر مسأله به مدار آوردن واحدهای حرارتی در سیستم های قدرت بزرگ ( دارای صد واحد و یا بیشتر ) پیشنهاد، طراحی و شبیه سازی می شود . در این روش جمعیت کروموزمها فقط شامل جواب های شدنی بوده و لذا در تابع برازندگی از ضرایب جریمه استفاده نمی شود . عملکردهای ژنتیکی نیز به گونه ای اعمال می شوند که جواب نشدنی تولید نشود . بهترین های هر نسل همراه با محاسبات مربوطه مستقیماً به نسل بعد منتقل و پارامترهای الگوریتم به روش تجربی – آماری طراحی می شوند . سرانجام الگوریتم پیشنهادی بر یک شبکه آزمایشی پیاده سازی و کارآیی آن در حل مسأله با ابعاد بزرگ نشان داده می شود .