سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: نخستین سمپوزیوم ملی رباتیک و هوش مصنوعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهنام بامداد – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی-رباتیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد و هنرآموز، منطقه سه آموزش و پرورش فارس، شیراز
محمد قاسم زاده – دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد
محمدرضا زارع میرک آباد – استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد

چکیده:

هم اکنون در کشور ایران، فرآیند هدایت تحصیلی از پایه اول متوسطه آغاز می شود. در این فرآیند دانش آموزان پایه اول متوسطه،به یکی از رشته های موجود در شاخه ای تحصیلی نظری، فنی وحرفه ای یاکاردانش هدایت خواهند شد. با توجه به وجود تنوع رشته هایتحصیلی در شاخه های فنی وحرفه ای یاکاردانش، دانش آموزان علاقه مند به ادامه تحصیلی در این شاخه ها با مشکلاتی مثل شناساییپیشنیازهای مهارتی یا استعدادی هر رشته تحصیلی مواجه می شوند. مشکل اساسی که در پیشروی هدایت تحصیلی این گونهمحصلین قرار گرفته است؛ وجود روابط پیچیده ی تحصیلی برای هر یک از رشته های تحصیلی خواهد بود.از جمله ی راهکارهایی که اخیرا برای تجزیه و تفسیر داده های تحصیلی پیشنهاد گردیده است؛ استفاده از شیوهداده کاوی تحصیلی است. در این پژوهش، ضمن معرفی و به کارگیری قابلیت های داده کاوی آموزشی، سعی کرده ایم تا با کمک سوابقتحصیلی هنرجویان موفق هنرستانهای فنی وحرفهای شهرستان شیراز، یک مدل دادهای مدون را برای پیش بینی رشته های مهارتیتبیین نماییم. در این تحقیق به صورت مرحله به مرحله، پیشنهادهایی همچون به کارگیری الگوریتم های داده کاوی پایه و تلفیقنتایج مدلهای تولیدشده را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده ایم؛ و پس از ارزیابی همه پیشنهادات مطروحه، مشخص گردید که تلفیقنتایج الگوریتم های داده کاوی پایه مقبول ترین پاسخها را به خود اختصاص داده اند.