سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم دقیقی اصلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده علوم پایه گروه شیمی
علیرضا جعفرقلی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده علوم پایه گروه شیمی

چکیده:

استفاده از فناوری نانو در تصفیه اب به عنوان یکی از راهکارهای عملی برای مهار بحران جهانی کمبود آب تلقی می شود ذرات نانو بدلیل اینکه از اندازه بسیار کوچکی برخوردارند خواص مولکولی و اتمی متفاوتی با بافت عناصر خوددارند این ویژگی دانشمندان را بران داشته تا از این خواص در جهت بهینه کردن کارایی سیستم ها استفاده کننددر چند سال اخیر و در پی بکارگیری نانوذرات روش نانوفیلتراسیون رونق فراوانی گرفته است شاید این محبوبیت به دلیل استفاده فیزیکی و نه شیمیایی ذرات نانو در تصفیه آب فاضلاب و پسابهای صنعتی می باشد دراین مطالعه سعی شد که به بررسی سرامیکهای متخلخل مصلح شده با نانوذراتنقره که در فیلتراسیون آب استفاده شدند پرداخته شود این سرامیکها موفق شدند که تعدادباکتری اشرشیاکلی که به عنوان شاخص الودگی آب با فاضلاب انسانیست را پس از انجام فرایند فیلتراسیون از آبی که دارای ۱۰ CFU واحدتشکیل کلونی در هر گرم است =CFU باکتری بود به صفر برسانند.