سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن ضیافت – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
علی نوروزی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمد عصاریان – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

گسترش فناوری میکروارایه حجم اطلاعات زیادی را برای بسیاری از زمینه ها فراهم کرده است این نوع ا طلاعات بویژه در پیشگویی و تشخیص سرطان به کار می روند یکی از عمده ترین مشخصات داده های میکروارایه ای تعداد بسیار زیاد ژن ها هزارها تا دهها هزار در مقایسه با تعداد نمونه ها است لذا با توجه به ویژگیهای ذکر شده ی فوق که داده های میکروارایه ای از خود نشان میدهند بکارگیری الگوریتم های مناسب استخراج ویژگیها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است این فرایند باعث استخراج ژ« های موثرتر از بین تمامی ژن ها به منظور تشخیص پیشگویی موثرتر سرطان گردید هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل چندین مجموعه داده ی ژن ها ی میکروارایه ای موجود و پیاده سازی یک سیستم بهینه ی پشتیبانی کننده تصمیم تشخیص و پیشگویی سرطان به منظور شناسایی سریع تر و دقیق تر این بیماری است.