سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد تقی عرب یار محمدی – شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
محمد فرامرزی – شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

چکیده:

الگوریتم ژنتیک یک روش پژوهشی احتمالی خود سازگار یافته می باشد، که مبتنی بر اصول انتخاب طبیعی و روش های طبیعی ژنتیک می باشد و می تواند قانون توسعه نظریه تکامل زیستی در جهان طبیعت را شبیه سازی کند و می تواند در مسائل بهینه سازی غیر خطی پیچیده در ترکیبی از متغیر های پیوسته و متغیرهای ناپیوسته، استفاده شود. الگوریتم PSO نیز بر اساس حرکت پرندگان برای یافتن بهترین غذا می باشد. این مقاله از یک الگوریتم ترکیبی در بهینه سازی توان راکتیو استفاده می کند. روش تغییر مقیاس خطی، در تابع تناسب و روش پشتیبانی در انتخاب بکار می رود. سرعت پیوند و سرعت جهش همراه با شاخص تغییرات در عملیات بکار می روند و تغییر اضافی در عملیات جبری، بکار می رود. ویژگی الگوریتم ترکیبی پیشنهادی عدم قرار گرفتن در نتقاط بهینه محلی و یافتن بهترین جواب می باشد.