سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی کاظمی – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز؛
سعید بذرافشان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز؛

چکیده:

در فرایند چیدمان تسهیلات ترتیب قرار گیری اجزای فیزیکی یک سیستم تولیدی شامل ماشین آلات، تجهیزات تولید و امکانات خدماتی کارخانه مشخص می گردد. در حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد از کل هزینه های عملیاتی در کارخانجات تولیدی را می توان به طراحی چیدمان و سیستم جابجایی مواد در کارخانه تخصیص داد. چیدمان مناسب می تواند ۱۰ تا ۳۰ درصد در این هزینه صرفه جویی نماید. در این مقاله مساله چیدمان تسهیلات با مساحت های نابرابر مبتنی بر ساختار نواری منعطف بررسی شده است. در مقالاتی که تاکنون به چاپ رسیده، تابع هدف بدون در نظر گرفتن مبادی ورودی و خروجی هر یک از دپارتمانها تخمین زده شده است. در این مقاله با نگاهی جدید، به معرفی مساله ای جدید پرداخته ایم تا این کمبود مرتفع شود. برای حل مساله نیز الگوریتمی ابتکاری بر پایه الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است.