سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی محمدی اردهالی – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
قاسم جاهدی – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

چکیده:

یکی از اصولی ترین روشها در حل مشکلات مربوط به سیستمهای تولید و مصرف کننده انرژی بکارگیری روشهای کنترل می باشد. با در نظر گرفتن دینامیک سیستمهای مصرف کننده انرژی، مانند سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و مدلسازی ریاضی پدیده های انتقال جرم و حرارت، پیاده سازی روشهای کنترل میسر می گردد. هدف از این مطالعه بکار گیری الگوریتم ژنتیک برای بهینه نمودن قواعد کنترلر فازی و PID بمنظور استفاده در کنترل سیستم سرمایشی و گرمایشی است. یک تابع هزینه ترکیبی مبتنی بر ماهیت الگوریتم ژنتیک برای سیستم سرمایشی و گرمایشی پیشنهاد شده است که در کنترل ژنتیک فازی و ژنتیک – PID برای اینگونه سیستمها مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که حفظ دمای محفظه کنترل شده و پاسخ حرارتی سیستم در مواجهه با تغییرات با حداقل نوسانات میسر می باشد و کنترلر ژنتیک- فازی به اندازه ۸/۹۵ درصد نسبت به کنترلر PID مقدار تابع هزینه تنظیم دما را کاهش می دهد.