سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا گلسازشیرازی – شرکت برق منطقه ای فارس
احمد فرشچیان – شرکت برق منطقه ای فارس
محمدهادی اکبری – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

مقدار انرژی الکتریکی که یک واحد فتوولتائیک تولید می کند به اندازه بازدهی تبدیل آن و همچنین به شدت منبع نور وابسته می باشد. واحدهای فتوولتائیک اغلب در تامین انرژی ماشین حساب ها و ساعتها بکار می روند. ولی این واحدها می توانند انرژی الکتریکی بارهای بزرگتری نظیر مقاومت ها و ساختمانهای تجاری را نیز تامین کنند. برای این منظور واحدها به یکدیگر پیوسته و واحد بزرگتری به نام پانل را تشکیل داده، پانل ها به یکدیگر پیوسته و ردیفها را ایجاد می کنند، ردیفها نیز می توانند به یکدیگر پیوسته تا انرژی بارهای بزرگتری مثل یک گروه ساختمان را تامین کنند. یک سیستم انرژی فتوولتائیک حداقل یک پانل یا یک ردیف و یک سازه سخت افزاری جهت نصب را شامل می گردد.