سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر رجبی – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،دامغان، ایران مسئول مکاتبات
حسین عباسپور – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،دامغان، ایران
جعفر مسعودسینکی – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،دامغان، ایران

چکیده:

لازمه حفظ و حراست از گیاهان و پوشش گیاهی، جمع آوری و شناسایی گیاهان و بررسی عوامل مختلف، موثر در جلوگیری از انقراض گیاهان دارویی است. نابودی هر گونه گیاهی به منزله نابودی تعداد زیادی از ژنهای مختلف و ساقط شدن آنها از توانمندیهای موجود می باشد. امروز با برداشت مستقیم و بیش از اندازه، چرای بی رویه و تبدیل مراتع و جنگلها به اراضی زراعی، گونه های گیاهان دارویی شدیدا در حال کاهش و تخریب است و حفظ آنها مدیریت ویژه ای را طلب می کند. تاثیر زیانبار مواد شیمیایی بر سلامتی انسان و عوارض جانبی داروهای شیمیایی در درمان بیماریهای مختلف، توجه جهانی را به داروهای گیاهی و گیاهان دارویی در سطح وسیعی معطوف نمود. استفاده از تکنیک کشت بافت و باززائی گیاهان دارویی در محیط درون شیشه ای به عنوان یکی از این ابزارها توانسته است گیاهان دارویی با اهمیت و با کیفیت را در حد گسترده ای تکثیر نماید که میزان تکثیر در مقایسه با متدهای سنتی تکثیر رویشی، فوق العاده بالا می باشد. برای انجام کشت بافت گل راعی (Hypericum perforatum) از بذر گیاه استفاده شد و حدود 4 هفته پس از کشت بذور بصورت یک گیاه کامل رشد کرده بودند. نمونه های رشد یافته را برای نگهداری و حفظ ذخایر ژنتیکی به اتاقک رشد با دمای °C21 ± 3 و شرایط نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انتقال داده و هر 50 روز یکبار برای جلوگیری از پژمردگی نمونه ها، آن ها را واکشت نمودیم.