سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود رفاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
علی بیاتانی – کارشناس ارشد سنجش ازدور
احمد خاکزاد – استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

اکثرذخایرپورفیری و اپی ترمال با هاله های دگرسانی همراه می باشند که شناسایی این مناطق دگرسانی و زون بندی آنها از طریق فناوری سنجش ازدور می تواند جهت عملیات اکتشافی درمقیاس ناحیه ای بسیارمفید بوده و بطور قابل ملاحظه ای زمان و هزینه های پی جویی و اکتشاف را کاهش دهد دراین تحقیق ازروشهای مختلف پردازش داده های چندطیفی سنجنده استر برای شناسایی و تفکیک کانیهای دگرسانی مرتب طبا کانی زایی طلای ناحیه معدنی اوغلانسر25کیلومتری شمال غرب سراب استفاده شد باتوجه به شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی منطقه مطالعاتی ازمیان روشهای مختلف بکارگرفته شده درپردازش تصاویر aster روش مولفه های اصلی جهت یافته انتخابی EPCS به دلیل کمینه کردن اثرپوشش گیاهی و روش پیش بینی خطی باند LS -Fit به دلیل کاهش نویز نسبت به روش های دیگر دربارزسازی زونهای آلتراسیون بهتر تشخیص داده شد.