سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پروانه عصاره – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
مهرداد عطار – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

بازشناسی خودکار گفتار اساسا به مساله دسته بندی الگو برمی گردد اگرچه دینامیک بودن سیگنال گفتار مانع شده است که چنین مساله ای به عنوان یک روش دسته بندی الگوی ساده مطرح گردد دراین مقاله به معرفی یک متد جدید در تشخیص گفتار کلمات گسسته و مستقل ازگوینده براساس ماشین بردار پشتیبان پرداخته می شود متد پیشنهادی دارای ۲ بخشاصلی است در بخش اول سیگنال گفتار به یک مجموعه از فریم ها تبدیل می شود سپس از هر فریم ۱۲MFCC به همراه انرژی و ضرایب پویایشان ویژگی استخراج می گردد در بخش دوم ماشین بردار پشتیبان کلاس هر گفتار ورودی محاسبه میشود و نهایتا بهترین کلاس توسط رای اکثریت مشخص می گردد.