سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد صوفی جوان – گروه مهندسی کامپیوتر موسسه غیرانتفاعی آیندگان تنکابن
بهنام محققی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

روش ازمون کارایی روش اندازه گیری است که بصورت وسیعی توسط بنگاهها برای بهبود سطوح زیادی از فعالیت ها نظیر مدیریت منابع انسانی سیستم های اطلاعاتی، فرایندهای مشتری، مدیریت کیفی، خرید و مدیریت تامین کننده استفاده می شود این روش می تواند برای اندازه گیری اجرای سایتی در مقابل سایتهای دیگر خصوصا رقبا بکار رود با اجرای این روش نقاط ضعف و مزایا وب سایت در مقابل دیگران تعیین می شود سپس با تحلیل علتها اقدام به بهبود کیفیت و مفید بودن وب سایت مطابق با نظرات داده شده می شود دراین مقاله سعی بران استکه به ارزیابی سه وب سایت به روش فوق اقدام شود و به تحلیل نتایج حاصل اقدام گردد.