سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد عبدالهی – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
آرش ندری – دانشجوی دکتری آب
داریوش ندری – دکتری ژئوفیزیک

چکیده:

منابع آب درسازندهای سخت را تنهامیتوان با شناسایی شکستگی ها و حفرات دراین نوع سازندها شناسایی نمود دراین مطالعه دردشت پلی شهرستان لالی دراستان خوزستان به منظور شناسایی منابع اب زیرزمینی درشکستگیهای کنگلومرای سازند بختیاری از روش مقاومت ویژه دوبعدیونر شلومبرژه استفاده شد درمجموع دو پروفیل با طولهای 1970و1950 متر فواصل الکترودی 10متر و عمق تجسس 105متر برداشت گردید پروفیل اول درامتداد یکی از شکستگی بزرگ درغرب دشت پلی برداشت شد پروفیل دوم درحالیکه شکستگی ها را قطع نموده درشرق این دشت برداشت شد پروفیل اول که درامتداد شکستگی بزرگ بوده نتوانست زونهای شستگی حاوی آب را درمنطقه ثبت نماید پروفیل دوم که چندین شکستگی را درمنطقه قطع نموده بود توانست چندین زون شکستگی حاوی اب را دراعماق ثبت نماید.