سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

داود روحی – عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد
صابر جلیلی – دانشجوی دوره دکتری حسابداری
فرهاد امیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

چکیده:

دراین مقاله به بررسی نحوه پیاده سازی سیستم بهایابی برمبنای فعالیت ABC در شرکت تراکتورسازی ایران پرداخته میشود در سالهای ا خیر در شرکتهای بزرگ صنعتی کشورهای پیشرفته از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت برای تخصیص هزینه ها و گزارشگری درون سازمانی جهت تصمیم گیری مدیریت و از روش هزینه یابی سنتی برای گزارشگریمالی برون سازمانی استفاده می شود استفاده از روش یکسان برای گزارشگری موجب کاهش هزینه و صرفه جویی می شود دراین مقاله ضمن مرور ادبیات سیستم بهایابی برمبنای فعالیت ABC و با جمع اوری اطلاعات لازم از شرکت تراکتورسازی ایران پیاده سازی سیستم بهایابی برمبنای فعالیت دراین شرکت تلاش می شود تفاوتهای بکارگیری روش بهایابی برمبنای فعالیت و روش سنتی در محاسبه بهای تمام شده محصولات تولیدی نشان داده شود.