سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شاهین رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن
کامران گشتاسبی گوهرریزی – دانشیاردانشگاه تربیت مدرس تهران
کاوه آهنگری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیده زهرا پورحیدر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

روشهای مرسوم برای تعیین جنس لایه های خاک درحدفاصل بین گمانه ها دارای فرضیات و پیچیدگی هایی هستند بعضا امکان دارد درطول حفاری یک گمانه دربعضی اعماق تهیه نمونه مناسب میسر نشود دراین مقاله با استفاده از اطلاعات گمانه های موجود برای پروژه سرای محله منطقه 22ت هران پیکان شهر و با کمک شبکه عصبی مصنوعی روشی برای تشخیص لایه ها ارایه شده است برای این منظور مختصات هرلایه به عنوان ورودی شبکه و جنس لایه نیز به عنوان خروجی درنظر گرفته شده است بعدازطراحی شبکه مورد نظر ازالگوریتم انتشار سریع جهت آموزش شبکه استفاده شده است نرخ طبقه بندی صحیح به دست آمده 100درصد از داده های تست درمرحله تست حاکی ازانطباق مناسب شبکه طراحی شده با هدف این تحقیق بوده است