سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت
منصور ضیایی – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
ابوالقاسم کامکارروحانی –
امین روشندل کاهو –

چکیده:

تراوایی مهمترین پارامتر درتعیین نحوه جریان سیالات مخزن می باشد تخمین صحیح تراوایی برای مهندسین نفت دارای اهمیت زیادی است زیرا به آنها کمک می کند که دراداره کردن مراحل تولید دریک میدان موفقیت لازم را بدست آورند همچنین درپیدا نمودن راه حلهایی برای بالا بردن بازیافت نفت بسیارموثر است تراوایی اغلب درازمایشگاه از روی مغزه ها یا ازطریق ازمایش چاه و نیز ازریقی نمودارهای جدید نظیر NMR بدست می آید اما این روشها دریک میدان به دلیل پرهزینه بودن عملیات مغزه گیری فقط برای تعدادی امحدودی از چاه ها قابل انجام است درحالیکه دراکثر چاه ها لاگ گیری انجام می شود درنتیجه روش یا روشهایی که بتواند با استفاده از لاگهای چاه پیمایی خواص پتروفیزیکی مخزن ازجمله تراوایی را ارایه دهند اهمیت زیادی خواهند داشت دراین مطالعه از دو روش شبکه عصبی مصنوعی و روش شبکه عصبی فازی برای تخمین تراوایی ازطریق نگاره های چاه درمخزن بورگان درمیدان نوروز واقع درشمال غرب خلیج فارس استفاده گردیده است.