سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی لطفی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تهران
حمیدرضا خدمتگذار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی

چکیده:

در سالهای اخیر سازمانهای مختلف در راستای طرحهای تحول اداری اقدام به اجرای پروژه های اصلاح فراینددرون سازمانی نموده اند اما گاه یک فرایند حاصل تشریک مساعی سازمانهای متعددی بوده و از این منظور علاوه بر مسائل درون هر سازمان مشکلات ارتباطی بین سازمان ها و ایجاد هماهنگی در رویه های مورد استفاده نیز صورت مساله را پیچیده تر می کند IT ابزار قدرتمند کننده ای است که می تواند به عنوان اهرمی برای طراحی دوباره فرایندهای سازمان ها به کار گرفته شود دراین مقاله دو نقش مهم IT در بهینهسازی فرایندها شامل ترکیب فرایند و ایجاد ساختار جدید و تغییر جریان اطلاعات فرایند در قالب یک مدل کوتاه مدت اصلاح فرایند و یک مدل بلندمدت بازطراحی فرایند سرمایه گذاری دربخش صنعت استان یزد مورد توجه قرار میگیرد.