سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قاسمعلی خراسانی – مدیریت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی
حمیدرضا رضائیان زاده –
محمدعلی سورکی –
پریسا اسماعیل بیگی –

چکیده:

وجود برخی سیستم های اطلاعاتی به صورت پراکنده و با سرویس های محدود نمی تواند نیاز های اجرایی وآماری را به صورت متمرکز مدیریت نماید. از این رو معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به طراحی و پیاده سازی پورتال الکترونیکی تحت وب جهت تجمیع داده های سلامت از سیستمهای اطلاعات بیمارستانها و مراکز تابعه نموده است. وجود چنین پایگاه داده و دانش متمرکزی وضعیت شاخص ها را درحوزه های درمانی، آمار و مدارک پزشکی ، مالی و پرسنلی در واحد های تابعه مشخص می نمایند. اخذ چنین گزارشات مدیریتی منجر به نظارت و کنترل مستقیم بر کارایی این مراکز می گردد و مدیران قادر خواهند بود درصد نیل به اهداف استراتژیک خود را براساس شاخص های تعریف شده بر روی فعالیت های کسب و کار خود مشخص نمایند. بر اساس وضعیت برآورد شده از کارکرد و کارایی سازمان می توانیم در خصوص نحوه تخصیص منابع مالی، انسانی و تجهیزاتی اقدام به تصمیم گیری و برنامه ریزی نماییم. وجود چنین سیستمی در نهایت منجر به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت ارائه خدمات درمانی خواهد شد. به منظور ایجاد این سیستم سرویس هایی به صورت تحت وب جهت ارسال اطلاعات از مراکز تابعه دانشگاه به سامانه مذکور و به صورت خودکار طراحی گردید .اطلاعات بر اساس اصول تبادل اطلاعات معینی ارسال می گردند. انجام فرآیندهای کاری تایید و نظارت بر اطلاعات ارسالی و کلیه امور مرتبط، تا حد امکان، از طریق این سامانه به صورت الکترونیک صورت می پذیرد.مدیریت دانش با استفاده از سامانه مذکور EHM) نهایتا در سازمان بعنوان یک پایگاه اطلاعاتی برای محیطهای کاری منجر به کاهش چرخه های زمانی ، کاهش هزینه ها ، کاهش چرخه زمانی ارائه محصولات/ خدمات جدید به بازار ، بهبود خدمات رسانی مشتری ، توانمندسازی کارکنان ، خلق محصولات / خدمات با کیفیت و نوآوری بالا ،انعطاف پذیر ساختن سازمان در مواجهه با تغییرات در جهت بهبود وضعیت رقابت و سودمندی ،افزایش بهره وری و کارائی خواهد شد