سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا موسوی – کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، مدرس دانشگاه پیام نور، ایران
سیدمحسن حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

چکیده:

منطقه خاورمیانه در سیاست جهانی بسارمهم و تاثیر گذار می باشد و طبیعتا هر گونه تحولات در این منطقه در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیرات عمیقی بر نظام بین المللی خواهد گذاشت . از آنجایی که حاکمان خاورمیانه نقش اساسی در سیاست خارجی دارند و در صدد افزایش استقلال عمل خود می باشند مجبورنندبین تهدایدات داخلی و خارجی توازن بر قرارکنند و از طریق انحصاری کردن فرآیند تصمیم گیری در سیاست خارجی توانسته اند توازن را برقرار کنند . در حال حاضر یکی از بحث های بین المللی، تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا به خصوص درحوزه خلیج فارس می باشد که برخی از آن با عنوان بیداری اسلامی نام می برند . اینتحولات ک بر روی سیاست خارجی کشورهای منطقه خاورمیانه به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذار بوده باعث بی ثباتی و ناآرامی ردبرخی کشورهای این منطقه شده است . از طرفی ضعف ساختاری در سیاست خارجی کشور های درگیر این تحولات ، باعث حضور قدرت های بزرگ از جمله آمریکا در این منطقه شده است . آمریکا در این میان در تلاش است که چهره خود ار در خاورماینه بازسازی نماید و مدرنیزه کردن یکی از راه های آن است . در پی تحولات اخیر که کلید آن در سال 2010 و از کشور تونس زده شد انتظار می رود که سیاست خارجی کشورهای این منطقه تحت تاثیر این تحولات قرار بگیرد و ممکناست در برخی موارد شاهد تغییر سیاست خارجی این کشورها باشیم .