سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی حیدری – دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان،گرو
روح الله موسوی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، گروه عمران، کاشان،
مسعود رستگاردباغی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، گروه عمران، کاشان،

چکیده:

در این تحقیق، بر اساس داده های مربوط به آبخوان دشت کاشان واقع در استان اصفهان با مساحت 7083 کیلومترمربع در محدوده زمانی سال آبی 83-84 اقدام به تهیه بیلان آب زیرزمینی شده است. محدوده بیلان آب زیرزمینی دشت کاشان با توجه به آمار و اطلاعات موجود و نحوه توزیع پیزومترها، چاه های بهره برداری و مناطق کشاورزی انتخاب شده و مساحتی در حدود 1474 کیلومتر مربع را در بر می گیرد. براساس هیدروگراف معرف درازمدت، این دشت با افت متوسط0/53متر و کسری مخزن 32 میلیون مترمکعبی مواجه می باشد. همچنین در همین مدت یعنی دوره پانزده ساله مجموعا 7/34متر افت و 433 میلیون مترمکعب کسری مخزن در دشت ایجاد شده است.با محاسبه پارامترهای موثر در معادله بیلان عمومی منابع آب(وروردی ها و خروجی های دشت) در نهایت تغییرات مخزن برابر با 31/97 -محاسبه گردید که این بیلان منفی موید افت روزافزون سطح آب زیرزمینی دشت و کسری مخزن آن می باشد