سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ندا خان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه ارومیه
پریسا مظلومی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی
حسین رضایی – دکترای علوم و مهندسی آب

چکیده:

بخشی از چرخه اب در زیرسطح زمین صورت می گیرد که منابع ابهای زیرزمینی یکی از اجزای ان محسوب می شود برای اگاهی از وضعیت نوسانات سطح آب زیرزمینی لازم است پیش بینی دقیقی انجام شود هدف ازاین مطالعه بررسی جریان آبهای زیرزمینی دشت ارومیه با بستن بیلان مناسب در منطقه مورد مطالعه و بررسی میزان افت سطح اب زیرزمینی دشت می باشد برای این منظور بیلان اب زیرزمینی در سالابی ۱۳۸۶-۱۳۸۵ بررسی گردیده و میزان تغذیه و تخلیه ابخوان با براورد چندین بیلان مناسب در دشت مورد مطالعه حاصل گشت. همچنین میزان افت سطح سفره اب زیرزمینی در طی ۲۳ سال مورد بررسی قرارگرفت.