سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا نوری امامزاده یی – استادیار گروه مهندسی اب دانشگاه شهرکرد
بهروز کرم وند – کارشناس معاونت ابرسانی سازمان اب و برق خوزستان

چکیده:

با توجه به دیدگاه مدیریت جامع و پیوسته منابع آب مدیریت از بارش تا مصرف ، که در بیشتر کشورهای جهان مدنظر قرارگرفته است استفاده از مفهوم اب مجازی در فرایند مدیریت و تخصیص منابع محدود اب نقش مهم و بسزایی خواهد داشت به لحاظ انکه در بیشتر کشورهای دنیا بخش کشاورزی بیشترین سهم منابع آب را به خود اختصاص داده است و در ایران این سهم بالغ بر ۹۰ درصد می باشد لذا کاربرد مفهوم اب مجازی برای تولیدات کشاورزی و بیلان مبادلات اب مجازی دراین بخش می تواند بیانگر وضعیت تجارت عمده اب مجازی در سطح دنیا باشد دراین مطالعه مقادیر اب مجازی محصولات مختلف کشاورزی مربوط به کشورهای مختلف که به عنوان کالای تجاری در سطح جهان مبادله می شوند محاسبه شده و بیلان تجاری اب مجازی این کشورها محاسبه و مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد حجم واردات و صادرات محصولات کشاورزی ایران برحسب حجم اب مجازی طی سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ به ترتیب معادل ۱۹ و ۵ میلیارد متر مکعب بوده است دراین دوره زمانی ۵ ساله با دارا بودن ۱۴ میلیارد مترمکعب واردات خالص اب مجازی در رده هشتم کشورهایوارد کننده اب مجازی در سطح دنیا قرار دارد.