سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی برادر – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماریشناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر(عج)
روح اله صابری ریسه – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر(عج)
ابراهیم صداقتی – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر(عج)

چکیده:

گیاه آهن مورد نیاز خود را از طریق خاک جذب می کند و اگر به عللی کمبودی در میزان آهن مورد نیاز گیاه به وجود آید، برگ های آن زرد و سپس سفید می شوند و به اصطلاح گیاه به بیماری کلروسیس مبتلا می گردد. پایین بودن آهن در دسترس در خاک های آهکی و قلیایی، تولید و کارآیی گیاه را در سراسر دنیا محدود می کند. یکی از علل کمبود آهن برای جذب به گیاه، این است که ترکیب های محلول آهن به صورت فسفات ها و اکسیدها در خاک های قلیایی، مانند بیشتر خاک های کشاورزی در ایران تثبیت شده اند و گیاه قادر به استفاده از آن ها نیست. بهترین راه مقابله با این کمبود، افزایش کلات ها به صورت کودهای شیمیایی کلاته به زمین اطراف گیاه و یا پاشیدن محلول آن ها مستقیما به برگ، برای جذب آهن مورد نیاز در گیاه است. در دسترس بودن آهن برای گیاهان می تواند با عوامل کلات کننده ی مصنوعی مانند EDTA و EDDHA افزایش یابد. سیدروفورهای میکروبی نیز نقش مهمی را در جذب آهن به وسیله ی گیاه دارند. همچنین تجزیه‎ی سیدروفورها ممکن است به دلیل پایداری بالای آن ها، پایین باشد، آن ها ممکن است غلظت آهن را در ریزوسفر برای تجزیه ی بعدی افزایش دهند.