سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد ملاعباس زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
سما رضاسلطانی –
شیوا مدیرروستا –
مریم نجفیان –

چکیده:

امروزه مقاومت به ترکیبات انتی بیوتیکی توسط باکتریها مشکل بزرگی درجهت درمان بیماران محسوب می شود و با توجه به اینکه نانوذرات نقره خاصیت باکتریوسایدی و باکتریواستاتیکی دارند مورد توجه محققان و دانشمندان قرا رگرفته اند زیرا نانوذرات نقرهنه تنها به سطح غشا سلولی می چسبد بلکه به درون سلولها هم نفوذ می کنند و پس از نفوذ به داخل سلول باکتری انزیمهای آن را غیرفعال کرده و با تولید هیدروژن پراکسید باعث مرگ باکتری می شوند دراین تحقیق ما به بررسی بیوسنتز نانوذرات نقره از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و فعالیت ضد میکروبی آنها علیه استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مقاوم به متی سیلین MRSE پرداخته ایم از انجایی که استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهمترین عوامل عفونتهای بیمارستانی در تمام دنیا به حساب می اید مقاومت این باکتر ی به انتی بیوتیک متی سیلین محققین و پژوهشگران را تشویق به استفاده ازنانوذرات برای مقابله با این باکتری کرده است پیشنهاد می شود با مطالعات تکمیلی در مراکز تحقیقاتی کشور بتوان اینده روشنی در دستیابی به اهداف عالی تر ترسیم کرد.