سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا پورمهدی علمدارلو – مرکز تحقیقات کاربردی شمال کشور، شرکت توسعه کشت دانه های روغنی، ساری
محمدعلی آقاجانی – بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلست
صفرعلی مهدیان – گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری
علی زمان میرآبادی – مرکز تحقیقات کاربردی شمال کشور، شرکت توسعه کشت دانه های روغنی، ساری

چکیده:

بیش از یک دهه از شروع برنامه توسعه کشت کلزا (Brassica napus L در ایران می گذرد که در مجموع تا سال 1386 تولید کلزا افزایش داشته و بعد از آن با کاهش تولید این محصول مواجه بوده ایم. استانهای مازندران و گلستان از استانهای پیشرو در تولید کلزا بوده و همواره رتبه اول و دوم را از لحاظ میزان تولید این محصول در کشور دارا بوده اند. در مناطق شمالی ایران تعدادی از بیماریها سبب ایجاد خسارت روی این محصول می شوند که بررسی ها نشان داده غالبا شامل بیماریهای قارچی مانند پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه، ساق سیاه فوما، لکه سیاه آلترناریایی، سفیدک داخلی و سفیدک پودری می باشد. جهت مطالعه بیولوژی و نحوه کنترل این بیماریها در سالهای اخیر طی بازدیدهای متعدد از مزارع کلزا در مراحل گوناگون رشدی و در مناطق مختلف، نمونه برداری از بوته های آلوده در مزارع انجام شده و بررسی عوامل آنها در آزمایشگاه صورت گرفته است. همچنین بیولوژی عوامل بیماری زا در طبیعت بررسی گردیده که در این مقاله به بیولوژی این بیماریها و بکارگیری شیوه های مناسب جهت مدیریت کنترل آنها پرداخته شده است