سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمزه غلامعلی زاده – استادیار دانشکده معماری و هنر،دانشگاه گیلان
علی قریشوندی آبراکی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه گیلان

چکیده:

ازاوایل دهه 60موضوع ادراک محیطی به عنوان مبحث میان رشته ای مورد توجه قرارگرفته و ازجهات مختلف توسعه یافته است ادراک محیطی فرایندی که انسان داده ها را براساس نیازش ازمحیط پیرامون خود برمیگزیند و آ«ها را بصورت رمزی ذخیره می کند به یاد می آورد و رمزگشایی می کند این فرایند به عنوان نقشه های شناختی یاداوری ذهنی شناخته میشود که این فرایند باتوجه به پژوهشهای لینج با مسیر گرله لبه نشانه محله که درمحیط کلابدی قابل ادراک و ساختاروشکل نهایی پیدامیکند این عناصرمحیطی درمحیطهای شهریباعث تداعی اموخته های محیطی و راهیابی را تسهیل می بخشند که درک و سهولت راهیابی یکی ازعوامل امنیت روانی درمحیطهای شهری محسوب میشود و امنیت روانی نیز یکی ازعوامل شکل گیری فضای تعلق پذیر است