سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عارف درودی – مهندس مشاور نیرو – دانشگاه امیرکبیر
سیدحسین حسینیان – مهندس مشاور نیرو – دانشگاه امیرکبیر
یزدان اعرابیان – مهندس مشاور نیرو – دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله فلش ولتاژ که یکی از موضوعات مهم در کیفیت برق بشمار می رود مورد بحث قرار می گیرد . عوامل بوجود آورنده فلش ولتاژ، محاسبات مربوط به آن ونحوه تأثیر آن برروی تجهیزات مختلف ارائه خواهد شد . همچنین با شبیه سازی یک شبکه نمونه توسط برنامه EMTP نشان داده می شود که اتصال ترانسفورماتور مشترکین، اندازه فلش های نامتعادل را تغییر داده وبه این وسیله اهمیت نوع اتصال ترانسفورماتور در محاسبات مشخص می گردد