سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا شوشتری – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
سهیل رضوی – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

در این پژوهش، پاسخ خطی یک تیر مگنتوالکتروالاستیک در حضور میدان های الکتریکی و مغناطیسی مورد مطالعه قرار گرفته است. تیر به صورت دو سر مفصلی در نظر گرفته شده و در سطوح بالا و پایین تحت اختلاف پتانسیل های الکتریکی و مغناطیسی قرار گرفته است. از معادلات حرکت تیر اویلر- برنولی و معادلات ماکسول برای مدلسازی این تیر هوشمند استفاده شده است. پس از استخراج و حل تحلیلی معادلات حرکت تیر، اثر میدان های الکتریکی و مغناطیسی بر روی فرکانس طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است.