سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی براانی دستجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد، زراعت دانشگاه شهرکرد
محمودرضا تدین – استادیار دانشگاه شهرکرد، فیزیولوژی گیاهان زراعی
احسان برزویان دستجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه شهرکرد
محمدسعید مستمند – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این مطالعه مروری به بررسی اثرات ازن تروپوسفری بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی پرداخته می شود با توجه به اینکه حدود ۱۰ درصد ازن موجود در جو در لایه تروپوسفر است و به صورت مستقیم در تماس باانسان، حیوانات و گیاهان می باشد اثر این آلاینده هوا بر روی گیاهان زراعی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. زمانی که یک گیاه در معرض ازن قرار می گیرد یک سری واکنش های متابولیک در گیاه شروع به فعالیتمی کند که نتیجه آن باعث ایجاد خسارت یا مقاومت در گیاه می شود. به طور کلی قرار گرفتن پوشش گیاهی در معرض ازن باعث کاهش فتوسنتز، رشد و در نهایت عملکرد گیاهان زراعی می گردد. عواملی همچون آگاهیاز غلظت ازن اتمسفر، غلظت لازم برای آسیب دهی به گونه های حساس، تیپ آسیب، محل صدمه روی گیاه و شرایط محیطی را باید در هنگام بررسی آسیب های ناشی از ازن در نظر گرفت. هر عاملی که به نفوذ بیشتر ازن از روزنه های گیاهی و باز ماندن روزنه ها کمک کند حساسیت گیاهان را نسبت به ازن افزایش خواهد داد. درگیاهان قرار گرفته در با غلظت های کم ازن، آسیبهای همچون تغییرات رنگدانه ها یا برنزه شدن، کلزوز و پیری زودرس اتفاق میافتد.ایجاد لکه و نقطه های قهوه ای رنگ در گیاهان ممکن است در غلظت های بالای ازن در برخی از درختان بوجود آید