سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد حسینی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین سمیع – کارشناس ارشد مهندسی سازه های امن، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

سازه های شهری همچون تونل های مترو از جمله نقاط حساس در شهرهای بزرگ بوده که به دلیل سرعت و عدم ترافیک درآنها به تنوان شریان حیاتی در کلان شهرها می باشد. در این مقاله با مدل سازی تونل با قطرر 4 و 6 متر در عمق 30 متری ازسطح زمین، به تأثیر بارهای دینامیکی انفجارات سطحی بر پایداری این سازه با توجه به خواص ژئومکانیکی توده سنگ بااستفاده از نرم افزار FLAC2D پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی بیانگر این است که با توجه به طبقه بندی رامامورتی درصورتی که سنگ در کلاس A و B باشد؛ و GSI آن بیشتر از 30 باشد، تونل در برابر بار انفجاری پایدار خواهد بود و اگر سنگدر کلاس C و D باشد و GSI آن بیشتر از 40 باشد، تونل در برابر بار انفجاری پایدار خواهد بود؛ اگر سنگ در کلاس E باشد؛و GSI آن بیشتر از 50 باشد، تونل در برابر بار انفجاری پایدار خواهد بودد و اگر در کلاس F باشد؛ تونل حتی در مرحله حفاریهم ناپایدار خواهد بود. سپس سعی در بدست آوردن رابطه ای برای برآورد پایداری تونل نمودیم.