سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیه شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی خجسته پور – استاددانشگاه فردوسی مشهد
حامد افشاری – استاد گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدحسین عباسپورفرد – استاددانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سالانه بخش زیادی ( ۳۰-۴۰درصد) از محصولات کشاورزی کشور به دلیل بسته بندی و نگهداری نادرست از دست می رود. بهره گیری از فناوری نانو و تولید بسته بندی هایی که بتواند علاوه بر افزایش طول مدت نگهداری محصولات غذایی، از آلودگی آنها جلوگیری نماید، می تواند در کاهش ضایعات حاصل از بسته بندی درست ایفای نقش نماید. در تحقیق حاضر تأثیر غلظت های مختلف نانوذراتTio2 و۳۰۰۰و۹۰۰۰و۳۰۰۰۰و۱۰۰۰۰۰و۳۰۰۰۰۰ppm تحت نورهای ۱۰ و ۲۰ وات UVبر روی PH محصول خیار بررسی گردیده و با نمونه شاهد مقایسه شده است. با توجه به مشاهدات و بررسی های صورت گرفته بسته بندی با پوشش دهی غلظت ۳۰۰۰۰۰ ppm تحت نور ۲۰ وات،کمترین تغییر PH را در مدت ۲۰ روز در محصول آزمایشی در پی داشته است و مد توانند به عنوان نمونه ای جهت به کارگیری در صنعت بسته بندی توصیه گردد