سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد رحیمی – کارشناس بخش سازه گروه صنایع شناورهای اثر سطحی شیراز
ایرج رجبی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

امروزه ساختارهای ساندویچی پلیمری در بسیاری ا ز کاربردهای مهندسی از جمله کشتی ها، قایق ها، هواپیما و فضاپیما ها بطور وسیعی مورداستفاده قرار می گیرند. روشهای طراحی و تولید اینگونه مواد بخوبی شناخته شده اند و روشها و نرم افزارهای زیادی برای کمک به طراحان، تولید کنندگان و کاربران در دسترس قرار دارد . اما توجه کمی نسبت به تعمیر و نگهداری معطوف شده است . هدف از این مقاله بررسی تأثیر آسیب آشکار حاصل از ضربه بر تعمیرات انجام شده در ساز ه های پیشرفته کامپوزیتی و تعیین این مسأ له که تعمیر صورت گرفته مقاومت محل آسیب دیده را جبران می کند یا خیر و مقاومت آن ناحیه همانند سازه اصلی خواهد بود.