سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر عسکری کاشان – دانشگاه یزد
محسن یونسی بیدگلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، گروه مکانیک، کاشان، ایران

چکیده:

در این پژوهش تأثیر دمای عملیاتی و درصد حجمی ذرات روی رفتار خزشی حالت پایدار استوانههای چرخان جدار ضخیم ساخته شده از کامپوزیت آلومینیوم سیلیکون کارباید شرح داده میشود. مدل ساختاری ماده با قانون نورتون شرح داده میشود و با استفاده از معادلات پراندتل -روس، سازگاری و تعادل، تنشهای شعاعی، مماسی و محوری برای استوانههای چرخان بدست میآید. نتیجه گیری شد که کمترین نرخ کرنش خزشی موثر مربوط به استوانهای است که در آن درصد حجمی ذرات سیلیکون کارباید از جدار داخلی تا جدار خارجی به طور خطی کاهش پیدا میکند و حداقل مقدار تنشهای مماسی، محوری و مؤثر در جداره های خارجی و داخلی به استوانههایی تعلق دارد که در آنها فلز غنیتر است در حالی که حداکثر مقدار این تنشها در جداره های خارجی و داخلی به استوانه هایی تعلق دارد که در آنها سرامیک غنیتر است. همچنین مشاهده شد که افزایش دما، نرخ کرنش خزشی مؤثر را بطور قابل ملاحظه ای افزایش میدهد.