سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید علی حسینی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه شیراز
علیاکبر گلنشان – استادیار بخش حرارت و سیالات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

چکیده:

اگرچه بلند مرتبه سازی بهعنوان راهحلی برای رفع مشکل کمبود فضای اداری و تجاری مطرح گردیده، اما خود پدید آورنده ی مسائل دیگری مانند تهویه ناخواسته و انتقال حرارت بیشتر در طبقات بالایی ساختمانهای بلند شده است. این پژوهش تأثیر شرایط باد بر میزان انتقال حرارت جابجایی از ساختمان را بررسی می کند. بدین منظور از یک حل عددی سه بعدی جهت شبیه سازی میدان جریان هوا در اطراف ساختمان و همچنین محاسبه میزان انتقال حرارت جابجایی از ساختمان بر اثر وزش باد و نیز میزان نفوذ هوا به درون ساختمان، به روش حل معادلات ناویر استوکس و معادله انرژی استفاده شده است. اعتبارسنجی حل عددی با شبیه سازی شرایط یک مطالعه تجربی منتشر شده تایید شده است. همچنین میزان تأثیر عوامل مختلف بر انتقال حرارت جابجایی از ساختمان و نفوذ هوا تحقیق شده است. این عوامل شامل جهت وزش باد نسبت به ساختمان، سرعت متوسط باد و در نهایت پروفیل جریان باد می باشد. نتایج بدست آمده تاثیر سرعت باد در افزایش انتقال حرارت جابجایی و نیز افزایشقابل توجه در میزان نفوذ هوا در طبقات بالایی ساختمان را اثبات می نماید.