سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رحیم مطلبی فرد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان و موسسه تحقیقا
حسین بشارتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان و موسسه تحقیقا

چکیده:

کلزا از دانه های روغنی بسیار مهم می باشد که در سالهای اخیر به کشت آن توجه خاصی مبذول گردیده است و سطح زیر کشت آن در استان همدان در سال زراعی 6500 84-85 هکتار بود و هر ساله به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا می یابد . و با توجه به بالا بودن درصد روغن آن می توان با افزایش کشت کلزا مقدار قابل توجهی از روغن مصرفی کشور را تولید نمود از طرفی کلزا از گیاهانی است که عملکرد پروتئین بالایی دارد و پروتئین های آن دارای مقادیر زیادی اسیدهای آمینه گوگرد دار نظیر متیونین، سیستئین و سیستین هستند و گوگرد نقش مهمی در افزایش عملکرد روغن در دانه های روغنی مانندکلزا دارد به طوری که کمبود آن 25 درصد مقدار روغن بادام زمینی را کاهش داده است ).18) اکسیداسیون بیولوژیک گوگرد در خاک عمدتا توسط باکتری های تیوباسیلوس انجام می شود که جمعیت این باکتریها در خاکهای ما به دلیل پایین بودن میزان مواد آلی، عدم استفاده قبلی گوگرد و مایه تلقیح آنها بسیار ناچیز می باشد . این باکتریها کمولیتوتروف، گرم منفی و میله ای شکل بوده و انرژی مورد نیاز خود را از اکسیداسیون ترکیبات احیاء گوگرد بدست می آورند . رزیتو ) 1982) تأثیر 300 گرم سکوسترین آهن و 10 و 20 کیلوگرم گوگرد به ازاء هر درخت هلو را در رفع کلروز هلو مورد مطالعه قرار داد . بعد از یک سال تیمارهای 10 و 20 کیلوگرم گوگرد باعث کاهش pH از 8/2 به 6/6 و 6/4 گردید